top of page

Giáo Viên Nhiệt Huyết - Lớp Học Vui Nhộn

Desserts

10 Pie Recipes to Try This Fall 

Make this yours. Click here to edit the text and include any relevant information.

Read More

Mains

A Pasta Hack That Will Transport You to Rome

Make this yours. Click here to edit the text and include any relevant information.

Read More

Drinks

The Health Benefits of Drinking Tea Daily 

Make this yours. Click here to edit the text and include any relevant information.

Read More

Healthy

Creative Salad Ideas for the Veggie Lover

Make this yours. Click here to edit the text and include any relevant information.

Read More
quan-10-24.jpg

6-12 HỌC VIÊN

LỚP GIAO TIẾP NHÓM

Cải thiện kỹ năng Nghe và Nói, tăng Phản Xạ Tự Nhiên, luyện phát âm chuẩn, tự tin giao tiếp tiếng Anh chỉ sau 1 khóa học.

lop-quan-10-1.jpg

12 HỌC VIÊN

LỚP MẤT GỐC

Lấy lại căn bản ngữ pháp, từ vựng, phát âm, học cách thành lập cấu trúc câu và giao tiếp các câu cơ bản.

lop-kem-18.jpg

1 KÈM 1

LỚP KÈM

Giáo trình được thiết kế theo trình độ và mục đích học, bạn được chọn giáo viên, thời gian học linh động. Hiệu quả cao, tối đa thời gian tương tác với giáo viên

bottom of page