top of page

Bày tỏ tâm trạng qua các câu nói tiếng Anh hay về bầu trời 

Có rất nhiều bạn trong chúng ta có đam mê ngắm nhìn bầu trời. Sở thích này không chỉ giúp chúng ta điều chỉnh tâm trạng một cách hiệu quả như một liều thuốc tinh thần mà còn thể hiện sự kết nối đặc biệt với vũ trụ. Bài viết dưới đây gửi đến các bạn có sở thích ngắm nhìn ngắm bầu trời, mang đến họ 100+ câu nói tiếng Anh hay về bầu trời thể hiện nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau. 

Những câu nói tiếng Anh hay về bầu trời thời khắc bình minh

Những câu nói tiếng Anh hay về bầu trời thời khắc bình minh
Những câu nói tiếng Anh hay về bầu trời thời khắc bình minh

Còn gì tuyệt vời hơn khi chúng ta khởi đầu ngày mới khi đắm mình dưới những tia nắng đầu tiên của một ngày. Cùng lan tỏa thời khắc này qua một số câu nói tiếng Anh hay về bầu trời vào lúc bình minh: 

 • The sky takes on shades of orange during sunrise and sunset, the color that gives you hope that the sun will set only to rise again.

Dịch nghĩa: Bầu trời chuyển sang màu cam vào lúc bình minh và hoàng hôn, màu sắc đó mang lại hy vọng rằng mặt trời sẽ lặn chỉ để mọc lại.

 • Every sunrise is a new beginning of our life. Forget the past and live in the present. Good Morning friend… have a nice day.

Dịch nghĩa: Mỗi bình minh là một khởi đầu mới của cuộc sống. Quên đi quá khứ và sống ở hiện tại. Chào buổi sáng bạn… có một ngày tốt lành.

 • A sunrise is the sun’s fiery kiss to the night.

Dịch nghĩa: Bình minh là nụ hôn lửa của mặt trời đối với đêm tối.

 • The sun has not caught me in bed in fifty years.

Dịch nghĩa: Trong năm mươi năm qua, tôi chưa bao giờ để mặt trời bắt gặp mình ở trong giường.

 • Don’t wake up with the regret of what you couldn’t accomplish yesterday. Wake up while thinking about what you will be able to achieve today.

Dịch nghĩa: Đừng tỉnh dậy với sự hối tiếc về những điều bạn không thể đạt được ngày hôm qua. Hãy tỉnh dậy với suy nghĩ về những gì bạn có thể đạt được hôm nay.

 • The biggest cliche in photography is sunrise and sunset.

Dịch nghĩa: Câu cửa miệng lớn nhất trong nhiếp ảnh là bình minh và hoàng hôn.

 • Every morning is a revolution against the darkness!

Dịch nghĩa: Mỗi buổi sáng là một cuộc cách mạng chống lại bóng tối!

 • Sunrise is the start of something beautiful: the day.

Dịch nghĩa: Bình minh là sự bắt đầu của một cái gì đó đẹp: ngày mới.

 • The sun will rise and set regardless. What we choose to do with the light while it’s here is up to us.

Dịch nghĩa: Mặt trời sẽ mọc và lặn dù cho điều gì xảy ra. Quyết định của chúng ta làm gì với ánh sáng khi nó ở đây là do chúng ta.

 • A morning is a wonderful blessing. It stands for hope, giving us another start of what we call life.

Dịch nghĩa: Buổi sáng là một ơn lành tuyệt vời. Nó tượng trưng cho hy vọng, mang lại cho chúng ta một khởi đầu mới của điều chúng ta gọi là cuộc sống.

Những câu nói tiếng Anh hay về bầu trời thời khắc hoàng hôn

Những câu nói tiếng Anh hay về bầu trời thời khắc hoàng hôn
Những câu nói tiếng Anh hay về bầu trời thời khắc hoàng hôn

Bình minh thường mang đến sự hân hoan, hy vọng và năng lượng mới mẻ của một ngày mới, trong khi hoàng hôn lại mang đến cảm giác lắng đọng, nhẹ nhàng và thường có một sắc thái mơ mộng, đầy cảm xúc khác biệt. Dưới đây là một số câu nói tiếng Anh hay về bầu trời thời khắc hoàng hôn: 

 • Clouds come floating into my life, no longer to carry rain or usher storms, but to add color to my sunset sky.

Dịch nghĩa: Những đám mây trôi vào cuộc đời tôi, không còn mang theo mưa hay dẫn dắt cơn bão, mà chỉ để thêm màu sắc cho bầu trời hoàng hôn của tôi.

 • Sunsets are proof that no matter what happens, every day can end beautifully.

Dịch nghĩa: Hoàng hôn là bằng chứng cho rằng dù có chuyện gì xảy ra, mỗi ngày đều có thể kết thúc đẹp đẽ.

 • The most beautiful sunsets are the ones we share.

Dịch nghĩa: Những hoàng hôn đẹp nhất là những khoảnh khắc chúng ta cùng nhau chia sẻ.

 • Don’t forget, beautiful sunsets need cloudy skies. 

Dịch nghĩa: Đừng quên rằng đều có những hoàng hôn thật đẹp thì luôn cần tới những bầu trời nhiều mây.

 • The sky broke like an egg into full sunset and the water caught fire.

Dịch nghĩa: Bầu trời nứt như một quả trứng vào lúc hoàng hôn đầy đủ, và nước bắt đầu bốc cháy.

 • Dusk is just an illusion because the sun is either above the horizon or below it. And that means that day and night are linked in a way that few things are there cannot be one without the other yet they cannot exist at the same time.

Dịch nghĩa: Hoàng hôn chỉ là một ảo giác vì mặt trời entweder ở trên đường chân trời hoặc dưới đường chân trời. Điều đó có nghĩa là ngày và đêm được liên kết theo một cách mà không nhiều thứ khác có thể tồn tại mà không có thứ khác, nhưng chúng không thể tồn tại cùng một lúc.

 • I am inspired by anything beautiful. Sometimes it’s a pair of eyes or flowing gorgeous hair, other times it’s the sky or a sunset.

Dịch nghĩa: Tôi như được tiếp thêm sức mạnh bởi bất kỳ điều gì đẹp đẽ. Thỉnh thoảng đó là một đôi mắt đẹp hay là một mái tóc huyền mỹ buông xuồng, hay thỉnh thoảng đó là bầu trời hoặc hoàng hôn.

 • The sky takes on shades of orange during sunrise and sunset, the color that gives you hope that the sun will set only to rise again.

Dịch nghĩa: Bầu trời chuyển sang gam màu cam vào lúc bình minh và hoàng hôn, màu sắc đó mang lại hy vọng rằng mặt trời sẽ lặn chỉ để mọc lại.

 • Every sunset brings the promise of a new dawn.

Dịch nghĩa: Mỗi hoàng hôn mang đến hứa hẹn của một bình minh mới.

Những câu nói tiếng Anh hay về bầu trời huyền bí trong đêm tối 

Những câu nói tiếng Anh hay về bầu trời huyền bí trong đêm tối 
Những câu nói tiếng Anh hay về bầu trời huyền bí trong đêm tối 

Bầu trời về đêm mang theo sự huyền bí với các vì sao lấp lánh như những ngọn đèn nhỏ, đưa ánh sáng xuyên qua đêm tối, tạo nên một không gian vô hạn và mê hoặc đầy sức hút. Sưu tầm ngay một số câu nói tiếng Anh hay về bầu trời trong đêm tại phần sau: 

 • The night sky is a miracle of infinitude.

Dịch nghĩa: Bầu trời đêm chính là sự vĩnh cửu đầy màu nhiệm.

 • There was always something new to be seen in the unchanging night sky.

Dịch nghĩa: Ta luôn luôn tìm thấy được điều mới mẻ trong bầu trời đêm vĩnh cửu.

 • No sight is more provocative of awe than is the night sky.

Dịch nghĩa: Không có cảnh tượng nào kích thích sự kinh ngạc hơn là bầu trời đêm.

 • In the silence of the night, the stars speak a language of their own, whispering secrets to those who care to listen.

Dịch nghĩa: Trong sự im lặng của đêm, những ngôi sao nói một ngôn ngữ riêng, thì thầm những bí mật cho những người chịu lòng lắng nghe.

 • The night sky is a blanket of dreams, each star a wish waiting to come true.

Dịch nghĩa: Bầu trời đêm là chiếc chăn của những giấc mơ, mỗi ngôi sao là một điều ước đang chờ được hiện thực.

 • The night sky is a reminder that even in the darkest hours, there is always a glimmer of light and hope.

Dịch nghĩa: Bầu trời đêm là lời nhắc nhở rằng ngay cả trong những giờ tối tăm nhất, luôn có một tia sáng và hy vọng.

 • The night sky is a symphony of light, with each star playing a unique note in the celestial orchestra.

Dịch nghĩa: Bầu trời đêm là một bản giao hưởng của ánh sáng, với mỗi ngôi sao đều chơi một nốt nhạc độc đáo trong dàn nhạc thiên hà.

 • Gazing at the stars, one can’t help but feel the vastness of the universe and the infinitesimal nature of our existence.

Dịch nghĩa: Nhìn chằm chằm vào những ngôi sao, không thể không cảm nhận được sự rộng lớn của vũ trụ và tính nhỏ bé vô cùng của sự tồn tại của chúng ta.

 • As the stars emerge, they bring with them the stories of the cosmos, written in the language of constellations.

Dịch nghĩa: Khi những ngôi sao xuất hiện, chúng mang theo những câu chuyện về vũ trụ, được viết bằng ngôn ngữ của các chòm sao.

 • The night sky is a canvas, and the stars are the brushstrokes that paint the masterpiece of the universe.

Dịch nghĩa: Bầu trời đêm là một bức tranh, và những ngôi sao là những cú đánh bút vẽ nên kiệt tác của vũ trụ.

 • Under the velvet curtain of the night, the stars are like diamonds, sparkling and adorning the celestial expanse.

Dịch nghĩa: Dưới bức màn lụa mịn của đêm, những ngôi sao như những viên kim cương, lấp lánh và trang sức cho không gian thiên hà.

Những câu nói tiếng Anh hay về bầu trời lãng mạn nhất

Những câu nói tiếng Anh hay về bầu trời lãng mạn nhất
Những câu nói tiếng Anh hay về bầu trời lãng mạn nhất

Phần tiếp theo bao gồm những câu nói tiếng Anh hay về bầu trời vô cùng lãng mạn: 

 • The sky is blue, the clouds are white, and the sun is yellow. Do you love the color of the sun, love your smile?

Dịch nghĩa: Trời thì xanh, mây lại trắng, nắng thì vàng. Anh có yêu màu nắng, yêu cả nụ cười của em

 • Until later, when I looked up at the sky full of warm golden rays, I remembered the days when I was with you in your twenties. That day, in our eyes, the sky was blue with a bright yellow sun and we were happy with our love.

Dịch nghĩa: Mãi sau này, khi ngước nhìn lên bầu trời dải đầy từng tia nắng vàng ấm áp tôi lại nhớ đến những ngày tháng được ở bên cạnh em tuổi đôi mươi. Năm tháng đó, trong mắt chúng ta bầu trời xanh ngắt một màu cùng nắng vàng rực rỡ và chúng ta đã hạnh phúc cùng với những thương yêu.

 • Your love is like the sky, your smile shines like the late winter sun, your lips are as red as the sunset, your hair is as smooth as the wind on the first day of autumn. I love the sky so much, the same way I love you.

Dịch nghĩa: Tình yêu của anh giống như bầu trời vậy, nụ cười em tỏa sáng như ánh nắng cuối đông, đôi môi em đỏ hồng như sắc hoàng hôn chiều xuống, mái tóc em mượt mà như cơn gió ngày đầu thu. Anh yêu bầu trời nhiều lắm, giống như cái cách si mê em vậy.

 • No matter how bad your life is, the sun will still rise the next day, it will still shine brightly and everything will work as usual. You see, despite being tired, the sky never stops shining.

Dịch nghĩa: Dù cho cuộc sống của bạn có tồi tệ đến đâu, thì mặt trời hôm sau vẫn mọc, nắng vẫn chiếu chói chang và mọi thứ lại hoạt động như thường ngày. Bạn thấy đấy dù mệt mỏi nhưng chưa bao giờ bầu trời thôi sáng cả.

 • In those youthful days, I used to love, love the blue of the vast sky, love the bright yellow of the shimmering sun and I love the pink ripple on your lips.

Dịch nghĩa: Vào những ngày tháng tươi trẻ ấy, anh đã từng rất yêu, yêu cái màu xanh của nền trời rộng lớn, yêu cái vàng tươi của nắng chiếu lung linh và anh yêu cả sắc hồng gợn trên đôi môi em.

 • Some people are the dark clouds in your life, they bring rain, but if they leave, the blue sky will definitely come back.

Dịch nghĩa: Có một vài người chính là những đám mây đen trong đời bạn, họ mang mưa đến nhưng nếu đi rồi thì bầu trời xanh nhất định sẽ trở lại.

 • Then one day, I will be able to fly high in the sky, gently spread my wings to fly with blue clouds. Relax, close your eyes and take in the sun and wind… The world is vast but will definitely embrace you.

Dịch nghĩa: Rồi sẽ có một ngày, tôi được bay lên trời cao, nhẹ nhàng sải đôi cánh bay cùng với mây xanh. Hãy thư giãn, nhắm mắt và đón lấy nắng gió… Thế giới bao la nhưng nhất định sẽ ôm lấy bạn.

 • At the time when you feel the most tired, don’t complain to anyone, look up at the sky, such a big sky will surely soothe your feelings.

Dịch nghĩa: Vào cái thời điểm mà bạn cảm thấy mệt mỏi nhất thì cũng đừng than vãn với ai cả, hãy ngước nhìn lên bầu trời, bầu trời rộng lớn như thế chắc chắn sẽ xoa dịu được những ấm ức trong bạn.

 • The sky will be blue again, leaving the storms of life behind. You can rest assured that the sky will be bright after the rain and good people will definitely meet a good predestined relationship.

Dịch nghĩa: Bầu trời rồi sẽ lại xanh, bỏ lại những giông bão của cuộc đời ở lại. Bạn cứ yên tâm trời sẽ sáng sau cơn mưa và người tốt nhất định sẽ gặp được nhân duyên tốt. 

 • There is nothing more wonderful than the feeling of pulling a kite flying against the wind and watching it fly freely. At that moment, I felt like I was lifting the sky.

Dịch nghĩa: Chẳng có gì tuyệt vời hơn cái cảm giác kéo một con diều sáo bay cả ngược gió và nhìn nó tự do bay lên. Giây phút ấy cảm giác như mình đang đỡ đầu cả bầu trời.

 • Don’t let your heart be a road that everyone can walk, make your heart the sky that everyone can dream of.

Dịch nghĩa: Đừng để trái tim bạn trở thành một con đường mà ai cũng có thể đi qua, hãy khiến trái tim trở thành bầu trời để ai cũng phải mơ ước tới.

 • Happiness is looking up at the blue sky, leaving all your worries behind.

Dịch nghĩa: Hạnh phúc chính là ngước nhìn bầu trời xanh, bỏ lại tất cả những nỗi ưu phiền.

 • Don’t compare your life with anyone else, everyone is a destiny. Even the sky in my eyes is blue, a different color from yours… Tears from each person’s eyes, who knows sweeter than anyone else.

Dịch nghĩa: Đừng so sánh đời mình với bất cứ ai khác, mỗi người là một số phận. Ngay cả bầu trời trong mắt tôi cũng xanh một màu xanh khác bạn… Nước mắt từ mắt mỗi người, ai biết ngọt mặn hơn ai.

 • At that time the sky was still very big because we were so young and had a lot of dreams. 

Dịch nghĩa: Ngày ấy bầu trời còn rộng lớn lắm vì lẽ chúng ta còn trẻ lắm và ước mơ cũng thật nhiều.

 • As long as your heart is peaceful, the storm will turn into a beautiful sky. 

Dịch nghĩa: Chỉ cần lòng bạn bình yên thì bão tố cũng hóa đẹp trời.

Một số câu nói tiếng Anh hay về bầu trời từ người nổi tiếng 

Một số câu nói tiếng Anh hay về bầu trời từ người nổi tiếng 
Một số câu nói tiếng Anh hay về bầu trời từ người nổi tiếng 

Sau đây là một số câu nói tiếng Anh hay về bầu trời từ người nổi tiếng bày tỏ sự siêu lòng của họ trước vẻ đẹp này: 

 • Only from the heart can you touch the sky. (Câu nói Rumi)

Dịch nghĩa: Chỉ có thể từ trái tim bạn mới chạm tới bầu trời.

 • The sky takes on shades of orange during sunrise and sunset, the color that gives you hope that the sun will set only to rise again. (Câu nói Ram Charan)

Dịch nghĩa: Bầu trời ráng sắc cam vào bình minh và hoàng hôn, màu sắc đó cho bạn hy vọng giống như mặt trời lặn rồi sẽ mọc trở lại vậy.

 • No matter how tough my life was, I was always looking up at the sky and wishing for good things. (Câu nói của Mahira Khan)

Dịch nghĩa: Dù cho cuộc sống có khó khăn đến đâu. Tôi cũng luôn luôn nhìn lên bầu trời và ước mong những điều tốt đẹp.

 • Don’t forget, beautiful sunsets need cloudy skies. (Câu nói Paulo Coelho)

Dịch nghĩa: Đừng quên rằng đều có những hoàng hôn thật đẹp thì luôn cần tới những bầu trời nhiều mây.

 • I am inspired by anything beautiful. Sometimes it’s a pair of eyes or flowing gorgeous hair, other times it’s the sky or a sunset. (Câu nói Nadine Velazquez)

Dịch nghĩa: Tôi như được tiếp thêm sức mạnh bởi bất kỳ điều gì đẹp đẽ. Thỉnh thoảng đó là một đôi mắt đẹp hay là một mái tóc huyền mỹ buông xuồng, hay thỉnh thoảng đó là bầu trời hoặc hoàng hôn.

 • A cloudless plain blue sky is like a flowerless garden. (Câu nói Terri Guillemets)

Dịch nghĩa: Một bầu trời xanh ngắt không gợn một bóng mây giống y như một khu vườn không có hoa.

 • Meet me where the sky touches the sea. Wait for me where the world begins. (Câu nói Jennifer Donnelly)

Dịch nghĩa: Hãy gặp em ở nơi mà bầu trời gặp gỡ biển cả, hãy đợi em ở nơi mà thế gian này bắt đầu.

 • The sky is always there for me, while my life has been going through many, many changes. When I look up at the sky, it gives me a nice feeling, like looking at an old friend. (Câu nói Yoko Ono)

Dịch nghĩa: Trong khi cuộc sống của tôi vẫn luôn thay đổi, thay đổi đến chóng mặt thì mặt trời vẫn luôn ở đó vì tôi. Khi tôi nhìn lên bầu trời, nó mang lại cho tôi một cảm giác dễ chịu y như cái cách gặp lại một người bạn cũ.

 • Don’t let one cloud obliterate the whole sky. (Câu nói Anais Nin)

Dịch nghĩa: Đừng để cho một đám mây che mất cả bầu trời.

 • Unclose your mind. You are not a prisoner. You are a bird in flight, searching the skies for dreams. (Câu nói Haruki Murakami)

Dịch nghĩa: Hãy mở tâm trí bạn ra, bạn không phải một kẻ tù nhân mà là một chú chim đang bay, đang tìm kiếm bầu trời cho những ước mơ của mình.

Bầu trời không chỉ là một phần của cảnh vật hàng ngày mà còn là biểu tượng của sự tinh túy và sự kỳ diệu của tự nhiên. Qua bài viết về 100+ câu nói tiếng Anh hay về bầu trời sẽ là tư liệu chữa lành hữu hiệu dành cho những tâm hồn yêu cái đẹp và mộng mơ. 

Các khóa học tiếng Anh giao tiếp chất lượng tại Tiếng Anh Nghe Nói
Các khóa học tiếng Anh giao tiếp chất lượng tại Tiếng Anh Nghe Nói

Nếu các bạn quan tâm đến các khóa học Tiếng Anh Giao Tiếp tập trung Nghe & Nói với 100% GIÁO VIÊN BẢN XỨ ANH/ÚC/MỸ/CANADA giàu kinh nghiệm giúp tăng phản xạ tiếng Anh tự nhiên, các bạn có thể tham khảo chi tiết tại đây: https://www.tienganhnghenoi.net/lophoctienganh

114 lượt xem0 bình luận

Comments


bottom of page