top of page

Sưu tầm những câu nói tiếng Anh hay về gia đình ý nghĩa 

Gia đình là nơi khởi đầu của mọi hành trình trong cuộc đời mỗi người và nơi chúng ta tìm thấy sự an ủi, yêu thương vô điều kiện. Những câu nói tiếng Anh hay về gia đình tại bài viết sau sẽ truyền tải nguồn động lực để vun đắp tình cảm gia đình bền chặt đồng thời giúp ta thêm trân trọng giá trị của ngôi nhà thân yêu. 

Những câu nói tiếng Anh hay về gia đình truyền tải thông điệp giá trị 

cau-noi-tieng-anh-hay-ve-gia-dinh
Những câu nói tiếng Anh hay về gia đình truyền tải thông điệp giá trị 

Gia đình là nơi có ba mẹ và những người thân yêu luôn sẵn sàng chăm sóc, yêu thương, bao dung và sẵn sàng che chở chúng ta mọi lúc mọi nơi. Tiếng Anh Nghe Nói mong muốn truyền tải những thông điệp ý nghĩa giúp bạn đọc thấu hiểu hơn về giá trị của gia đình qua các câu nói tiếng Anh hay về gia đình tại phần sau: 

 • Family is not an important thing. It’s everything. 

Tạm dịch: Gia đình không phải là một điều quan trọng. Nó chính là tất cả.

 • Family where life begins and love never ends. 

Tạm dịch: Gia đình là nơi khởi nguồn cuộc sống và là nơi tình yêu trường tồn mãi mãi.

 • Family is the heart of a home. 

Tạm dịch: Gia đình là trái tim của một mái ấm.

 • A happy family is an earlier heaven. 

Tạm dịch: Một gia đình hạnh phúc là một thiên đường đến sớm.

 • The love of a family is life’s greatest blessing. 

Tạm dịch: Phước lành tuyệt vời nhất trong cuộc sống là tình yêu từ gia đình.

 • Family is like branches on a tree. We all grow in different directions, yet our roots remain as one. 

Tạm dịch: Gia đình giống như cành cây. Tất cả phát triển theo các hướng khác nhau, nhưng gốc rễ của chúng ta vẫn mãi là một.

 • The love in our family flows strong and deep, leaving us memories to treasure and keep. 

Tạm dịch: Tình yêu trong gia đình chảy mạnh mẽ mà sâu lắng, để lại cho những kỷ niệm đáng trân trọng và giữ gìn cho chúng ta.

 • Family is the anchor that holds us through life’s storms. 

Tạm dịch: Gia đình là cái mỏ neo giữa biển lớn, giữ chúng ta qua những cơn bão của cuộc đời.

 • Family is the foundation of a person’s life. 

Tạm dịch: Gia đình là gốc rễ vững chắc cho cuộc sống mỗi người.

 • Family is a gift that lasts forever. 

Tạm dịch: Gia đình là món quà trường tồn mãi mãi.

 • A house is made of bricks and beams. A home is made of love and dreams. 

Tạm dịch: Một ngôi nhà được xây dựng từ gạch và đinh. Một mái ấm được tạo từ tình yêu và những giấc mơ.

 • Family is not defined by our genes, it is built and maintained through love. 

Tạm dịch: Gia đình không định nghĩa bởi gen mà chúng ta mang mà nó được định nghĩa bằng tình yêu.

 • Family is a little world created by love. 

Tạm dịch: Gia đình chính là một thế giới thu nhỏ được tạo ra bởi tình yêu.

Những câu nói tiếng Anh hay về gia đình đáng suy ngẫm

cau-noi-tieng-anh-hay-ve-gia-dinh
Những câu nói tiếng Anh hay về gia đình đáng suy ngẫm

Dưới đây là một số câu nói tiếng Anh hay về gia đình từ những nhân vật nổi tiếng được Tiếng Anh Nghe Nói tổng hợp đáng suy ngẫm về sự thiêng liêng của gia đình với mỗi người chúng ta. 

 • Family is not an important thing. It's everything. - Michael J. Fox

Tạm dịch: Gia đình không phải một thứ gì quan trọng cả. Nó là tất cả.

 • The love of family and the admiration of friends is much more important than wealth and privilege. - Charles Kuralt

Tạm dịch: Tình yêu thương của gia đình và lòng ngưỡng mộ của bạn bè thì quan trọng hơn rất nhiều so với sự giàu có hay đặc quyền.

 • The family is the test of freedom; because the family is the only thing that the free man makes for himself and by himself. - Gilbert K. Chesterton

Tạm dịch: Gia đình là bài kiểm tra của sự tự do bởi vì gia đình là thứ duy nhất mà người đàn ông tự do tạo nên chính mình và bởi chính anh ta.

 • Family is not just skin and flesh; it's all heart and feeling. - Khuyết danh

Tạm dịch: Gia đình không chỉ là da là thịt. Nó là cả trái tim và những xúc cảm.

 • The family is one of nature's masterpieces.  - George Santayana

Tạm dịch: Gia đình chính là một trong những kiệt tác của thiên nhiên.

 • A family is a place where minds come in contact with one another. - Buddha

Tạm dịch: Gia đình là nơi tâm trí tới và kết nối với người khác.

 • Family and friends are hidden treasures, seek them and enjoy their riches. -  Wanda Hope Carter

Tạm dịch: Gia đình và những người bạn là những kho báu ẩn giấu, hãy tìm kiếm họ và hưởng thụ sự giàu có từ họ đi.

 • A house can be built by brick, but a home must be built by heart.  - Khuyết danh

Tạm dịch: Một ngôi nhà có thể xây được bằng gạch nhưng một mái ấm thì phải xây bằng trái tim.

 • The most important thing in the world is family and love. - John Wooden

Tạm dịch: Thứ quan trọng nhất trên thế giới này chính là gia đình và tình yêu.

 • A family is an earth created by love. - Khuyết danh

Tạm dịch: Gia đình là một quả địa cầu được tạo ra bởi tình yêu thương.

 • The love of a family is life's most beautiful blessing. - Khuyết danh

Tạm dịch: Tình yêu của gia đình chính là sự ban phước đẹp đẽ nhất của cuộc sống.

 • Family is like a song, some low notes, some high notes, but always a greatest song. - Khuyết danh

Tạm dịch: Gia đình như là một bài hát, có nốt trầm, có nốt bổng nhưng luôn luôn là một bài hát tuyệt vời nhất.

 • Home is a place where you are loved unconditionally. - Khuyết danh

Tạm dịch: Nhà là nơi mà bạn được yêu thương vô điều kiện.

 • At the end of the day, a loving family will forgive all your falses. - Khuyết danh

Tạm dịch: Vào cuối ngày, một gia đình yêu thương sẽ tha thứ hết những lỗi lầm của bạn.

 • Family quarrels are bitter things. They do not go according to any rules. They are not like wounds or aches, they are more like splits in the skin that will not heal because there is not enough material. - F. Scott Fitzgerald

Tạm dịch: Gia đình đổ lỗi cho nhau đều là những điều cay đắng. Họ không theo bất cứ luật lệ nào. Họ không giống như những vết thương hay là những sự đau nhức mà họ giống hơn những vết nứt nẻ trên tay mà sẽ không bao giờ lành bởi vì nơi đây không bao giờ đù chất liệu.

 • You can kiss your friends and family goodbye and put miles between you, but at the same time you carry them with you in your heart, your mind, and your stomach, because you don’t just live in a world but a world lives in you. - Frederick Buechner

Tạm dịch: Bạn có thể hôn những người bạn và gia đình của mình, chào tạm biệt và tạo khoảng cách giữa bạn hàng mét. Nhưng cùng thời gian đó bạn cũng có thể đem họ cùng với bạn vào trong trái tim, vào trong tâm trí, vào trong tấm lòng. Bởi vì bạn không sống trên một thế giới mà một thế giới sống trong bạn.

 • Family is the most important thing in the world. - Princess Diana

Tạm dịch: Gia đình là thứ quan trọng nhất trên thế giới.

 • A family is a round of love, not broken by a defeat, but made better by the memories. - Khuyết danh

Tạm dịch: Tạm đình chính là vòng tròn của tình yêu, không bị phá vỡ bởi sự mất mát mà tốt hơn nhờ những kỷ niệm.

Những câu nói tiếng Anh hay về gia đình trong mối quan hệ vợ chồng

cau-noi-tieng-anh-hay-ve-gia-dinh
Những câu nói tiếng Anh hay về gia đình trong mối quan hệ vợ chồng

Mối quan hệ vợ chồng là nền tảng để xây dựng gia đình hạnh phúc và bền vững. 

Dưới đây là những câu nói tiếng Anh hay về gia đình gửi gắm thông điệp về sự gắn kết giữa vợ và chồng không chỉ là sự đồng hành, mà còn là sự chia sẻ, hy sinh và thấu hiểu lẫn nhau.

 • Husband and wife mean heavy and deep love. We love each other so much that we still love each other. 

Tạm dịch: Vợ chồng là nghĩa nặng và tình sâu. Thương nhau tới mức lúc bạc đầu vẫn còn thương.

 • To be husband and wife is the predestined relationship from many lifetimes to be reunited. So if you have it, try to keep it, try to cultivate a peaceful life.

Tạm dịch: Để được làm vợ chồng chính là cái duyên từ bao nhiêu kiếp mới hợp lại được. Vì thế có rồi thì cố mà giữ, cố mà vun vén cho một đời ấm êm.

 • A husband and wife relationship is an equal partner relationship. They carry different but complementary responsibilities together to raise the family.

Tạm dịch: Quan hệ vợ chồng là quan hệ bạn đời bình đẳng lẫn nhau. Họ mang những trách nhiệm khác nhau nhưng bổ sung cho nhau cùng vun vén gia đình.

 • Husband and wife have fun together. I think it will make a huge difference in the world.

Tạm dịch: Vợ chồng cùng vui vẻ với nhau. Tôi cho rằng nó sẽ tạo ra một sự khác biệt rất lớn trên thế giới.

 • The wife cooks, the husband washes the dishes, the wife takes care of the children, the husband sweeps the house, I don't think it is equality that must be divided but it is love that supports and will share with each other. 

Tạm dịch: Vợ nấu cơm, chồng rửa bát, vợ chăm con thì chồng quét nhà, tôi không cho rằng đó là sự bình đẳng phải phân chia mà đó là tình yêu hỗ trợ và sẽ chia lẫn nhau.

 • There are more arguments between husband and wife than in any relationship, and the little things are more controversial than the big ones. 

Tạm dịch: Cuộc tranh cãi giữa vợ và chồng nhiều hơn bất cứ mối quan hệ nào, và chuyện nhỏ nhặt sẽ được tranh cãi hơn là chuyện lớn.

 • The biggest problem in marriage is the end of love at night and the need to rebuild every morning. 

Tạm dịch: Vấn đề lớn nhất trong hôn nhân chính là sự kết thúc sau mỗi lần yêu vào ban đêm và cần thiết được đắp xây lại vào mỗi buổi sáng.

 • I don't want to get married just because I have to. I can't imagine having to endure loneliness rather than being attached to someone to talk to early and late at night. I can't marry someone I can't even talk to, I can't stand it.

Tạm dịch: Tôi không muốn kết hôn chỉ vì phải kết hôn. Tôi không thể tưởng tượng nổi cảnh mình phải chịu đựng sự cô đơn chứ không phải là gắn bó với ai đó cùng trò chuyện sớm khuya. Tôi không thể lấy một người mà ngay cả trò chuyện cũng không, tôi không thể chịu đựng được.

 • What all couples want is the desire to forgive each other a little, love each other a little, and encourage each other a little. 

Tạm dịch: Những điều mà tất cả các đôi vợ chồng đều muốn chính là mong muốn tha thứ cho nhau một chút, yêu thương nhau một chút và động viên nhau một chút.

 • All men should use powerful words to keep their marriages smooth: Baby, I was wrong. 

Tạm dịch: Tất cả đàn ông nên sử dụng những từ quyền năng để cuộc hôn nhân của họ luôn êm ấm đó chính là: Em yêu mến, là anh đã sai.

 • The beauty or charm of a woman may fade with the years, but if you are lucky enough to marry a man who makes happy cakes every day, it is a gift of youth. 

Tạm dịch: Vẻ đẹp hay sự quyến rũ của người phụ nữ có thể sẽ tàn phai theo tháng năm nhưng nếu bạn may mắn cưới được người đàn ông làm bánh vui vẻ mỗi ngày thì đó chính là món quà của sự trẻ trung rồi.

Hy vọng qua những câu nói tiếng Anh hay về gia đình được chia sẻ tại bài viết trên đã giúp mỗi chúng ta thấu hiểu thêm về tình cảm thiêng liêng cũng như giá trị đích thực của gia đình thân yêu. Hãy luôn nhớ dành nhiều thời gian bên gia đình và trân trọng từng khoảnh khắc bạn nhé!

Các khóa học tiếng Anh giao tiếp chất lượng tại Tiếng Anh Nghe Nói
Các khóa học tiếng Anh giao tiếp chất lượng tại Tiếng Anh Nghe Nói

Nếu các bạn quan tâm đến các khóa học Tiếng Anh Giao Tiếp tập trung Nghe & Nói với 100% GIÁO VIÊN BẢN XỨ ANH/ÚC/MỸ/CANADA giàu kinh nghiệm giúp tăng phản xạ tiếng Anh tự nhiên, các bạn có thể tham khảo chi tiết tại đây: https://www.tienganhnghenoi.net/lophoctienganh7 lượt xem0 bình luận

Comments


bottom of page