top of page

Các khóa học tại Tiếng Anh Nghe Nói

Trung tâm Tiếng Anh Nghe Nói áp dụng giáo trình được thiết kế đặc biệt theo trình độ, nhu cầu và mục tiêu học tập của từng học viên. Điều này giúp cho học viên rèn luyện kỹ năng giao tiếp, phát âm, thuyết trình, phản biện bằng tiếng Anh,... dựa vào trình độ và mong muốn của người học.

quan-10-24.jpg

6-12 HỌC VIÊN

LỚP GIAO TIẾP NHÓM

Cải thiện kỹ năng Nghe và Nói, tăng Phản Xạ Tự Nhiên, luyện phát âm chuẩn, tự tin giao tiếp tiếng Anh chỉ sau 1 khóa học.

lop-quan-10-1.jpg

12 HỌC VIÊN

LỚP MẤT GỐC

Lấy lại căn bản ngữ pháp, từ vựng, phát âm, học cách thành lập cấu trúc câu và giao tiếp các câu cơ bản.