top of page

Tiếp thêm ý chí qua các câu nói hay về kinh doanh bằng tiếng Anh 

Ngày nay, khởi nghiệp và kinh doanh trở thành một xu thế không chỉ tại Việt Nam mà cả thế giới. Hãy cùng khám phá một số câu nói hay về kinh doanh bằng tiếng Anh giúp tiếp thêm ý chí và sức mạnh để khích lệ bạn tiếp tục con đường mình đã chọn.

Một số câu nói hay về kinh doanh bằng tiếng Anh nổi tiếng 

Một số câu nói hay về kinh doanh bằng tiếng Anh nổi tiếng 

Kinh doanh là một lĩnh vực nhiều cơ hội nhưng cũng tiềm tàng vô số thách thức. Vì vậy, nếu bạn đã, đang hoặc sẽ bước chân vào thị trường này hãy nhớ giữ vững sự kiên định đối mặt và vượt qua những khó khăn. Cùng tiếp thêm sức mạnh qua các câu nói hay về kinh doanh bằng tiếng Anh sau đây: 

 1. "Innovation distinguishes between a leader and a follower." Đổi mới phân biệt giữa một người lãnh đạo và một người theo đuổi.

 2. "I have not failed. I’ve just found 10,000 ways that won’t work." - Tôi chưa thất bại. Tôi chỉ tìm thấy 10.000 cách không hoạt động.

 3. "The only place where success comes before work is in the dictionary."-  Nơi duy nhất mà thành công đến trước công việc là trong từ điển.

 4. "The only way to do great work is to love what you do."-  Để làm việc tuyệt vời, bạn phải yêu thích công việc của mình.

 5. "The best way to predict the future is to invent it." - Cách tốt nhất để dự đoán tương lai là phát minh nó.

 6. "You miss 100% of the shots you don't take." - Bạn sẽ không thành công 100% nếu không thử.

 7. "The best way to predict the future is to create it." - Cách tốt nhất để dự đoán tương lai là tạo ra nó.)

 8. “Big results require big ambitions.” - Thành công lớn đòi hỏi tham vọng cao.

 9. "The only place where success comes before work is in the dictionary.” - Chỉ có trong từ điển, thành công đến trước công việc.

 10. "If you don't drive your business, you will be driven out of business." - Nếu bạn không thúc đẩy cho doanh nghiệp của mình đi lên, bạn sẽ bị đẩy ra khỏi thị trường.

 11. "A goal without a plan is just a wish." - "Một mục tiêu không có kế hoạch chỉ là ước mơ.”

 12. "If you want to succeed in business, you need to be in the business of success." - Nếu bạn muốn thành công trong kinh doanh, bạn cần phải là người kinh doanh thành công.

 13. "If you don’t find a way to make money while you sleep, you will work until you die." - Nếu bạn không tìm cách kiếm tiền khi bạn ngủ, bạn sẽ phải làm việc đến khi bạn chết.

 14. "The biggest risk is not taking any risk. In a world that's changing really quickly, the only strategy that is guaranteed to fail is not taking risks." - Nguy cơ lớn nhất không phải là không đưa ra bất kỳ mạo hiểm nào. Trong một thế giới đang thay đổi nhanh chóng, chiến lược đảm bảo thất bại duy nhất là không mạo hiểm.

 15. "Success is not final, failure is not fatal: it is the courage to continue that counts." - Thành công không phải là kết thúc, thất bại cũng không phải là chết người: điều quan trọng là sự dũng cảm để tiếp tục.

 16. "Success is not the key to happiness. Happiness is the key to success. If you love what you are doing, you will be successful." - Thành công không phải là chìa khóa đến hạnh phúc. Hạnh phúc là chìa khóa đến thành công. Nếu bạn yêu thích những gì bạn đang làm, bạn sẽ thành công.

 17. "The greatest glory in living lies not in never falling, but in rising every time we fall." - Vinh quang lớn nhất trong cuộc sống không nằm ở việc không bao giờ ngã, mà nằm ở việc đứng lên mỗi khi chúng ta ngã.

 18. "The only sustainable competitive advantage is an organization's ability to learn faster than the competition." - Ưu thế cạnh tranh bền vững duy nhất là khả năng học hỏi nhanh hơn đối thủ của một tổ chức.

 19. "If you want to go fast, go alone. If you want to go far, go together." - Nếu bạn muốn đi nhanh, đi một mình. Nếu bạn muốn đi xa, hãy đi cùng nhau.

 20. "It does not matter how slowly you go as long as you do not stop." - Không quan trọng bạn đi chậm như thế nào, miễn là bạn không dừng lại.

 21. "If you don't value your time, neither will others. Stop giving away your time and talents. Value what you know & start charging for it." - Nếu bạn không đánh giá cao thời gian của mình, người khác cũng sẽ không đánh giá cao. Đừng tiếp tục tặng thời gian và tài năng của bạn miễn phí. Hãy đánh giá cao những gì bạn biết và bắt đầu tính phí cho nó.

 22. "A business that makes nothing but money is a poor business." - Một công ty chỉ tạo ra tiền bạc mà không có điều gì khác là một công ty nghèo nàn.

 23. "If you don't build your dream, someone else will hire you to help them build theirs." - Nếu bạn không xây dựng giấc mơ của mình, người khác sẽ thuê bạn để giúp họ xây dựng của mình.

 24. "If you are not willing to risk the usual, you will have to settle for the ordinary." - Nếu bạn không sẵn lòng chấp nhận rủi ro, bạn sẽ phải chấp nhận điều bình thường.

 25.  "Just because something doesn’t do what you planned it to do doesn’t mean it’s useless." - Những thứ bạn lên kế hoạch mà không thực hiện không có nghĩa là chúng vô dụng.

 26.  "Making money is art and working is art and good business is the best art."-  Kiếm tiền là một nghệ thuật, làm việc cũng là một nghệ thuật, kinh doanh tốt lại là một nghệ thuật hoàn hảo

 27. "Your most unhappy customers are your greatest source of learning." - Khách hàng khó tính nhất của bạn là một nguồn kinh nghiệm phong phú mà bạn có thể học hỏi

 28. “Each success only buys an admission ticket to a more difficult problem.”  - Thành công chỉ là tấm vé dẫn bạn bước vào vấn đề khó khăn hơn.

 29. “Anything that won’t sell, I don’t want to invent. Its sale is proof of utility, and utility is success.” - Bất kể cái gì không thể bán, thì tôi cũng không muốn chế tạo thứ đó. Doanh số của một sản phẩm luôn thể hiện tính hữu dụng của sản phẩm đó, mà tính hữu dụng thì thể hiện sự thành công.

 30. "In the business world, everyone is paid in two coins: cash and experience. Take the experience first; the cash will come later." - Trong thế giới kinh doanh, mỗi người được trả lương bằng hai đồng xu: tiền mặt và kinh nghiệm. Hãy lấy kinh nghiệm trước, tiền sẽ đến sau." 

 31. "I never dreamed about success. I worked for it." - Tôi chưa bao giờ mơ về thành công. Tôi đã làm việc để đạt được nó.

Những câu nói hay về kinh doanh bằng tiếng Anh giúp truyền cảm hứng

Những câu nói hay về kinh doanh bằng tiếng Anh giúp truyền cảm hứng

Trong hành trình kinh doanh, không phải lúc nào cũng trải đầy hoa hồng. Khi bạn cảm thấy muốn từ bỏ hãy nhớ về những câu nói hay về kinh doanh bằng tiếng Anh có giá trị truyền cảm hứng sau: 

 1. “On the way to success, there is no trace of lazy men.” - Trên bước đường thành công không bao giờ có dấu chân của những kẻ lười biếng.

 2. "Don't watch the clock; do what it does. Keep going." - Đừng chỉ nhìn đồng hồ; hãy làm như nó. Tiếp tục đi.

 3. "Believe you can and you're halfway there."  - Hãy tin rằng bạn có thể và bạn đã hoàn thành một nửa con đường.

 4. "The way to get started is to quit talking and begin doing." - Cách để bắt đầu là ngừng nói và bắt đầu hành động."

 5. "Your time is limited, don't waste it living someone else's life." - Thời gian của bạn là có hạn, đừng lãng phí nó để sống cuộc đời của người khác.

 6. "Don't let yesterday take up too much of today." - Đừng để ngày hôm qua chiếm quá nhiều thời gian trong ngày hôm nay.

 7. "If you want to achieve greatness, stop asking for permission." - Nếu bạn muốn đạt được sự vĩ đại, hãy ngừng yêu cầu sự cho.

 8. "The secret of change is to focus all of your energy, not on fighting the old, but on building the new." - Bí quyết của sự thay đổi là tập trung tất cả năng lượng của bạn, không phải vào việc chiến đấu với những điều cũ, mà vào việc xây dựng điều mới.

 9. "Don't worry about failure; you only have to be right once." - Đừng lo lắng về thất bại; bạn chỉ cần đúng một lần.

 10.  “Great works are performed, not by strength, but by perseverance.” - Kiệt tác được tạo ra không phải bằng sức mạnh mà bằng lòng kiên trì của người nghệ sĩ.

 11.  "Who likes not his business, his business likes not him." - Ai không thích công việc của họ thì công việc của họ cũng sẽ không bao giờ thích họ.

 12.  “Success usually comes to those who are too busy to be looking for it.” - Thành công luôn đến với những ai không bao giờ mệt mỏi vì tìm kiếm chúng.

 13.  "The man with a new idea is a crank, until the idea succeeds." - Người đàn ông với những ý tưởng mới sẽ trở thành những kẻ điên cho đến khi những ý tưởng đó thành công.

 14.  "Success is going from failure to failure without losing enthusiasm." - Thành công là đi từ thất bại này đến thất bại khác mà không mất đi nhiệt huyết.

 15.  “Patience, persistence and perspiration make an unbeatable combination for success.” - Kiên nhẫn, sự kiên trì bền bỉ, sự vất vả khó nhọc là một sự kết hợp không thể đánh bại của thành công.

 16.  “Aim for success, not perfection. Never give up your right to be wrong, because then you will lose the ability to learn new things and move forward with your life.”- Nên hướng đến thành công chứ không phải sự hoàn hảo. Bạn đừng bao giờ đánh mất cái quyền được phạm sai lầm, vì lúc đó bạn đã đánh mất khả năng học hỏi những điều mới mẻ và đánh mất cả sự nỗ lực tiến lên phía trước.

 17.  "If you are not willing to risk the usual, you will have to settle for the ordinary.” - Nếu bạn không sẵn sàng đánh đổi những thứ thông thường, bạn sẽ phải chấp nhận những thứ bình thường.

Một số câu danh ngôn về kinh doanh bằng tiếng Anh hay nói về thành công 

Một số câu danh ngôn về kinh doanh bằng tiếng Anh hay nói về thành công 

Bạn học hãy bỏ túi ngay một số câu danh ngôn về kinh doanh bằng tiếng Anh dùng để hướng đến sự thành công từ những vị tiền bối đi trước: 

 1. “Strive not to be a success, but rather to be of value.” - Hãy phấn đấu để mình có ích chứ không phải là để thành công.

 2. “To succeed in life, people need 2 things: confidence and ignorance.” - Để thành công trong cuộc sống này, bạn cần hai điều : tự tin và ngu dốt.

 3. “Success isn’t final, failure isn’t fatal: it’s the courage to continue that counts.”- Thành công không phải là kết quả cuối cùng, thất bại cũng không phải đường cùng, bạn can đảm đi tiếp mới là điều quan trọng nhất.

 4. “Develop success from failures. Failure and discouragement are 2 of the surest stepping stones to success.” - Hãy trồng cây thành công từ những hạt thất bại. Thất bại và sự chán nản chính là bước đệm thúc đẩy bạn đến thành công.

 5. “I have not failed. I have just found 10,000 ways that will not work” - Tôi chưa hề thất bại, tôi chỉ tìm ra 10000 cách mà phát minh của tôi chưa hoạt động mà thôi.

 6. “The best way to succeed in this life is to act on the advice we give to others.” - Cách tốt nhất mà ta có thể thành công trong cuộc đời này là hãy hành động như những gì ta khuyên nhủ người khác.

 7. “To be a winner, all you need to give is all you have.” - Để trở thành người chiến thắng, bạn cần phải làm là cho đi tất cả những gì bạn có.

 8. “He has never been very successful. When opportunity knocks, he always complains about its noise.” - Anh ta chưa bao giờ thật sự thành công vì mỗi lần cơ hội gõ cửa nhà anh ta thì anh ta lại đi phàn nàn về tiếng ồn của nó mà không biết tận dụng nó.

 9. “The key to success is to focus the conscious mind on things you desire not things you fear”. - Chìa khóa để trở nên thành công là tập trung  toàn bộ trí lực vào điều mà chúng ta khao khát chứ không phải là điều mà chúng ta sợ.

Hy vọng từ những câu nói hay về kinh doanh bằng tiếng Anh sẽ giúp truyền cảm hứng giúp những ai đang tìm hiểu và hoạt động trong giới kinh doanh giữ vững tinh thần cả trong những hoàn cảnh khó khăn nhất. 

Các khóa học tiếng Anh giao tiếp chất lượng tại Tiếng Anh Nghe Nói
Nếu các bạn quan tâm đến các khóa học Tiếng Anh Giao Tiếp tập trung Nghe & Nói với 100% GIÁO VIÊN BẢN XỨ ANH/ÚC/MỸ/CANADA giàu kinh nghiệm giúp tăng phản xạ tiếng Anh tự nhiên, các bạn có thể tham khảo chi tiết tại đây: https://www.tienganhnghenoi.net/lophoctienganh

13 lượt xem0 bình luận

Bài đăng gần đây

Xem tất cả

Comments


bottom of page